miércoles, 16 de mayo de 2012

Unió Socialista de Catalunya


Unió Socialista de Catalunya

Ricard Alcaraz, Albert Balcells, Mercè Barceló, José Luis Martín. Presentació De Pasqual Maragall
El 8 de juliol de 1923 es va constituir la Unió Socialista de Catalunya (USC). En aquesta reunió es va posar en marxa un partit que, malgrat les dificultats en la seva trajectòria, va significar un primer pas en l'assumpció del projecte catalanista per part del socialisme a Catalunya. El llibre consta de dues parts: una primera, que inclou un conjunt d'articles de diferents investigadors que han treballat sobre el tema i, una segona de tipus documental, amb una selecció d'editorials de "justícia social".
Ver:

No hay comentarios:

Publicar un comentario