miércoles, 21 de agosto de 2013

Emili Darder Cànaves

Emili Darder Cànaves fue uno de los mallorquines más ilustres del siglo pasado, médico, intelectual y político, y que sufrió la vesania de los sublevados. En este artículo insertamos parte de la biografía que la página de Il.lustres de les Illes Balears le ha dedicado:
Emili Darder Cànaves (Palma 1895-1937).
Metge, intel·lectual i polític. Llicenciat en medicina per la Universitat de València (1915), va ser el cap de la secció d'epidemiologia de l'Institut Provincial d’Higiene de les Balears. Com a metge, divulgà els avanços sanitaris i treballà per a la higiene social.
També destacà pel seu compromís cívic a favor de la llengua, la cultura i el país: Fou un dels fundadors de l'Associació per la Cultura de Mallorca (1923), - precedent immediat de l’Obra Cultural Balear -, de la qual fou president (1925-31). Com a intel·lectual, va escriure articles de caràcter polític i cultural en diverses publicacions, com La Nostra Terra i el Calendari Mallorquí, i de caràcter mèdic a la Revista Balear de Medicina i en el Boletín del Colegio Provincial de Médicos de Baleares.
"Com a polític, destacà per la seva adhesió a les idees republicanes: elegit regidor de l'Ajuntament de Palma per la candidatura del Partit Republicà Federal de Mallorca (1931), impulsà el Projecte General de Construccions Escolars (setembre de 1931) i el Pla de Reorganització de Serveis Sanitaris Municipals (novembre de 1932). El 1934 va impulsar la fundació d'Esquerra Republicana Balear, de la qual fou un dels principals dirigents. Formà part de la comissió redactora de l'Avantprojecte d'Estatut d'Autonomia del 1931. El desembre de 1933, fou elegit batle de Palma, des d’on impulsà la dotació d'aigua i clavegueram per a tota la ciutat i la construcció de guarderies i de grups escolars. També continuà la reforma dels serveis sanitaris, obrí noves seccions de la Casa del Socors i impulsà obres per donar feina als treballadors aturats. El juny del 1936, signà la Resposta al Missatge dels Catalans.
Quan esclatà la sublevació militar (1936) va esser detingut i tancat al castell de Bellver. Sotmès a consell de guerra, fou condemnat a mort i afusellat al cementeri de Palma el 24 de febrer del 1937, tot i trobar-se greument malalt. Emili Darder dóna nom a un dels Premis 31 de Desembre de l’entitat."
Para ampliar su biografía:
http://www.ibalears.cat/emilidarder/index.htm
Galería fotográfica del personaje:
http://www.ibalears.cat/emilidarder/fotos.html
Textos:
http://www.ibalears.cat/emilidarder/textos.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario