martes, 5 de marzo de 2013

El sindicalisme al Priorat: de l´eufòria al destorb (1939-1944)


El sindicalisme al Priorat: de l´eufòria al destorb (1939-1944)
Antoni Gavaldà Torrents
Estudi del nou sindicalisme als diversos pobles del Priorat generat just acabada la guerra del 1936-1939, quan els antics sindicats de classe van ser suprimits i expoliats, fins al 1944, moment en què es feren les primeres eleccions del sistema, sindicals, eleccions del tot manipulades. S’hi retrata poble a poble l’establiment de controls en format de nous organismes: hermandades de labradores y ganaderos per als pagesos i gremis per a la resta d’oficis. S’hi analitza des de qui formava part de les juntes fins a les demandes que es feren per pal·liar les escassetats de postguerra, entre moltes altres qüestions.
Ver:

No hay comentarios:

Publicar un comentario