martes, 5 de marzo de 2013

“Fons Josep Maria Trias Peitx (1900-1979)” de Gemma Caballer i Queralt Solé


“Fons Josep Maria Trias Peitx (1900-1979)” de Gemma Caballer i Queralt Solé
S’ha publicat el desè volum de la col·lecció Els papers del Pavelló de la República, editada conjuntament pelCentre d’Estudis Històrics Internacionals i l’Editorial Afers.
La nostra companya del CRAI Gemma Caballer i Queralt Solé, professora del Departament d’Història Contemporània de la UB, han estat les responsables de l’edició, la introducció i les notes d’aquesta obra que reconstrueix i analitza el contingut de les sis caixes del Fons Personal Josep Maria Trias Peitx (1900-1979),que formen part de l’Arxiu del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, i que ens ofereix una aproximació a un personatge poc conegut, protagonista destacat durant la guerra civil espanyola i l’exili.
Trias Peitx va ocupar el càrrec de primer secretari general d’Unió Democràtica de Catalunya durant la Segona República. Exiliat a França fou líder del Comité National Catholique d’Aide aux Refugiés de l’Espagne. Els documents del seu fons personal són testimoni de les iniciatives humanitàries, polítiques i culturals amb les que estigué vinculat: escrits que parlen sobre la situació de Catalunya durant la guerra civil, els seus contactes amb el govern basc i els problemes de caire religiós existents en aquells moments en són un exemple.

No hay comentarios:

Publicar un comentario